L
LAMUS (czasopismo)
LANDISBERCH NOVAM (pierwsza nazwa miasta)
LANDSBERG (przedwojenna nazwa Gorzowa Wielkopolskiego)
LASIK Grażyna (kanclerz WISZ, pedagog)
LAUDA Jacek (pisarz, satyryk, malarz)
LEBIEDŹ Lucjan (fotografik)
LEPIATO Maciej (paraolimpijczyk)
LESZCZYŃSKI Paweł (doktor habilitowany nauk prawnych, działacz samorządowy)
LEŚNIAK Michał (prezes GOZPN i dyrektor WKFSiT)
LEWKOWICZ Zbigniew (trener sportowców niepełnosprawnych)
LICEA:
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr III
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr IV
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr V
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr VI
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr VII
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr VIII
PLASTYCZNE
LINDNER Johann (duchowny landsberski)
LINKIEWICZ Tadeusz (fotografik)
LIPNICKI Ludwik I. (doktor nauk biologicznych, pisarz)
LISIECKI Zygmunt (duchowny, proboszcz parafii rzymskokatolickiej)
LISOWSKA-GAŁŁA Teresa (aktorka teatralna)
LISOWSKI Stanisław (kierowca rajdowy, konstruktor)
LISZKA Romuald (filmowiec, założyciel telewizji "Teletop")
LITYŃSKI Tadeusz (biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej)
LOTKO Bogdan (wychowaca młodzieży, działacz szachowy i trener)
LUGE Albert, de (założyciel miasta Gorzowa Wielkopolskiego)