SERCE NA DŁONI

Fundacja założona w 1992 roku w Gorzowie. Działa na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Od 2004 roku organizacja pożytku publicznego.

Powstała z inicjatywy Jadwigi Wiszniewskiej, byłej dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. Za cel działania postawiła sobie niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się w trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej. Od początku istnienia fundacja zrealizowała 33 projekty(1) indywidualne i zbiorowe. Dofinansowywała m.in.: zakup specjalistycznych busów do przewozu niepełnosprawnych (m.in. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej [DPS] w Gorzowie, mieszkańców powiatu międzyrzeckiego do Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem Raźniej" w Skwierzynie oraz dzieci niewidomych i słabowidzących do szkoły w Owińsku pod Poznaniem), budowę windy do transportu niepełnosprawnych dzieci (w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy ulicy Walczaka w Gorzowie), remont pomieszczeń do zajęć z dziećmi członków Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Tacy Sami" (także w Gorzowie), zakup USG do badania serca dla Szpitala Powiatowego w Barlinku. Wspomagała finansowo niepełnosprawnych mieszkańców DPS-ów w Kamieniu Wielkim, Gorzowie Wlkp. i Skwierzynie, niepełnosprawnych uczniów w szkołach w Skwierzynie, Trzebiszewie i Murzynowie. Sfinansowała wypoczynek wakacyjny i edukację europejską dla ponad 120 dzieci z rodzin ubogich z terenu gminy Santok. Dzięki współpracy z organizacjami humanitarnymi w Europie w latach 1996-2001 fundacja sprowadzała łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, sprzęt do pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych oraz odzież, artykuły medyczne i sanitarne. Na bazie darów, przy DPS w Gorzowie Wlkp. i Ośrodku Pomocy Społecznej w Santoku, utworzono pierwsze nieodpłatne wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Fundacja organizuje także charytatywne przedsięwzięcia, m.in.: koncerty, zbiórki, bale, aukcje, a także konferencje naukowe, spotkania edukacyjne, itp. Z fundacją współpracuje kilkuset wolontariuszy z obu województw.

Pierwszym prezesem Zarządu była Maria Walczyńska–Rechmal. Obecny tworzą m.in. Ewa Zdrowowicz-Kulik (prezes), Józefa Irena Szklana-Berest (wiceprezes) i Sławomir Szenwald (członek). W Radzie Fundacji zasiadają m.in.: Roman Buszkiewicz i Marek Kryszczuk (fundatorzy), Paweł Leszczyński (członek), Barbara Schroeder (przewodnicząca), Jadwiga Wiszniewska i Jerzy Wierchowicz (wiceprzewodniczący). W różnym okresie czasu w Radzie Fundacji działali także m.in. Halina Łazowska, Andrzej Pawlik i Maria Potrzebowska (początkowo członek Zarządu, a później wieloletnia wiceprezes Zarządu). Członkowie fundacji ani wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za pracę. W 2012 roku fundacji została przyznana Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp. [ Dane na dzień: 25.03.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / logo: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - Dane na rok 2017

Źródła: [1] - Ewa Kulik-Zdrowowicz; [2] - portal: www.opp.zdrowko.net
Zobacz też : KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA