BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

BWA Także BWA. Galeria utworzona w 1980 roku z inicjatywy artysty plastyka Jerzego Gąsiorka, jako oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie. Powstała w salach Muzeum Zakładowego ZWCh Stilon przy ulicy Pomorskiej.

Pierwotnie znane jako Biuro Wystaw Artystycznych ART-Stilon, z salą wystawienniczą o powierzchni 350 m kw. i wysokości 4,5 m. Jako samodzielna placówka Biuro działało do końca 2001 roku. W 2002 roku zostało włączone do Miejskiego Ośrodka Sztuki [MOS]. W latach 1980-2006 dyrektorem placówki (BWA) był J. Gąsiorek, a od 2016 roku placówką (MOS) kieruje Marta Gendera. Galeria ma dwóch kuratorów: Gustawa Nawrockiego (od 2006 roku) i Zbigniewa Sejwę (od 2016 roku).

BWA zasłynęło w Polsce z wysoko cenionych wystaw, m.in. Biennale Sztuki Sakralnej Sacrum, Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych czy jako organizator Międzynarodowych Plenerów Tkackich ART–Stilon. Swoją twórczość prezentowali tu tak znani twórcy, jak: Magdalena Abakanowicz, Zdzisław Beksiński, Bronisław Chromy, Marian Czapla, Edward Dwurnik, Kurt Fleckenstein, Andrzej Fogtt, Władysław Hasior, Władysław Jackiewicz, Alfons Karny, Tadeusz Kulisiewicz, Stanisław Kulon, Józef Łukomski, Józef Szajna czy Gustaw Zemła. Galeria posiada drugą co do wielkości w Polsce (po Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem) kolekcję dzieł Władysława Hasiora, na którą składa się 31 prac artysty (asamblaże i sztandary).

Obok działalności wystawienniczej Galeria realizuje projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.: kursy rysunku i malarstwa, wykłady i warsztaty sztuki, spotkania z artystami. Także gromadzi dzieła sztuki uznanych twórców, m.in.: E. Dwurnika, J. Łukomskiego, J. Dudy-Gracza, Michała Gąsienicy-Szostaka, Jolanty Owidzkiej, Romany Szymańskiej-Plęskowskiej, Stefana Popławskiego, Wojciecha Sadleya, oraz artystów gorzowskich, m.in.: Magdaleny Ćwiertni, Andrzeja Gordona, Bolesława Kowalskiego, Waldemara Kućki, Juliusza Piechockiego, Wiesława Strebejki, Anny Szymanek i Jerzego Szalbierza. [ Dane na dzień: 28.12.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - materiały MOS; [2] - "Gazeta Wyborcza" i "Ziemia Gorzowska"
Zobacz też : INSTYTUCJE, PLACÓWKI, ZAKŁADY | MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ