AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH
BOAS Eduard (pisarz, historyk landsberski)
BOROWY Robert (dziennikarz, autor książek)
CIEPIELA Hanna (dziennikarka, autorka książek)
CIEPIELA Wiesław (inspektor policji, dziennikarz, rzecznik prasowy)
DELIJEWSKI Jan (dziennikarz, wydawca)
GROCHOWSKI Piotr (lichenolog, doktor nauk biologicznych)
HAEGENBARTH Andrzej (krytyk sztuki, fotografik)
KAMIŃSKA Krystyna (dziennikarka, wydawca)
KANTECKI Antoni (pedagog, regionalista)
KARPYZA Witold (nauczyciel, wychowawca)
KILCZEWSKI Jerzy (działacz sportowy, popularyzator koszykówki)
KLEMPERER Viktor (profesor literatury, filolog)
LESZCZYŃSKI Paweł (doktor habilitowany nauk prawnych, działacz samorządowy)
LIPNICKI Ludwik I. (doktor nauk biologicznych, pisarz)
MICHALSKI Janusz (historyk sztuki, kustosz muzeum)
MILER Zbigniew (regionalista)
NOWOPOLSKI Zenon (dziennikarz, regionalista)
OCHWAT Renata (dziennikarka, regionalistka)
PIOSIK Stefan (podróżnik, fotografik)
POSPIESZNY Marek (prezes GOZPN, działacz sportowy)
RUDZIŃSKI Zbigniew (krajoznawca i podróżnik)
RYMAR Dariusz (historyk, dyrektor AP)
SADOWSKI Wojciech (etnolog i regionalista)
SYMONOWICZ Cezary (dr. inż. budownictwa, radny, działacz społeczny)
SYSKA Zbigniew (historyk, działacz opozycyjny)
SZAFKOWSKI Zbigniew (nauczyciel akademicki, wydawca)
SZMIDT Ireneusz K. (literat, krytyk teatralny)
ZYSNARSKI Jerzy (dziennikarz, regionalista)