AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH
BOAS Eduard (pisarz, historyk landsberski)
CIEPIELA Hanna (dziennikarka, autorka książek)
DELIJEWSKI Jan (dziennikarz, wydawca)
HAEGENBARTH Andrzej (krytyk sztuki, fotografik)
KAMIŃSKA Krystyna (dziennikarka, wydawca)
KANTECKI Antoni (pedagog, regionalista)
KARPYZA Witold (nauczyciel, wychowawca)
KILCZEWSKI Jerzy (działacz sportowy, popularyzator koszykówki)
KLEMPERER Viktor (profesor literatury, filolog)
LESZCZYŃSKI Paweł (doktor habilitowany nauk prawnych, działacz samorządowy)
MICHALSKI Janusz (historyk sztuki, kustosz muzeum)
NOWOPOLSKI Zenon (dziennikarz, regionalista)
OCHWAT Renata (dziennikarka, regionalistka)
PIOSIK Stefan (podróżnik, fotografik)
POSPIESZNY Marek (prezes GOZPN, działacz sportowy)
RUDZIŃSKI Zbigniew (krajoznawca i podróżnik)
RYMAR Dariusz (historyk, dyrektor AP)
SADOWSKI Wojciech (etnolog i regionalista)
SYMONOWICZ Cezary (dr. inż. budownictwa, radny, działacz społeczny)
SZAFKOWSKI Zbigniew (nauczyciel akademicki, wydawca)
SZMIDT Ireneusz K. (literat, krytyk teatralny)
ZYSNARSKI Jerzy (dziennikarz, regionalista)