SZAFKOWSKI Zbigniew [1938-2020]

Zbigniew Szafkowski Herbu Kotwicz. Doktor, nauczyciel akademicki, autor książek, kolekcjoner. Major Wojska Polskiego.

Urodzony w Iwiu koło Lidy (Wileńszczyzna, Polska, obecnie Litwa). W Gorzowie Wlkp. od 1975 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1960). Był zawodnikiem miejscowego AZS, a w latach 1960-1969 klubu Pomorze w Stargardzie Szczecińskim. Specjalizował się w biegach na średnich i na 400 metrów przez płotki. W latach 1960-1975 w Barlinku i Stargardzie Szczecińskim (obecnie woj. zachodniopomorskie) uczył wychowania fizycznego i trenował lekką atletykę. W 1975 roku podjął pracę w Instytucie Wychowania Fizycznego w Gorzowie w Zakładzie Lekkiej Atletyki. W 1980 roku obronił pracę doktorską na temat: Rozwój sportu na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975. W latach 1996-1999 członek Rady Instytutu IKF w Gorzowie, a od 1999 do 2002 roku członek Senatu AWF w Poznaniu. W 2000 roku został wybrany na stanowisko wiceprezesa, a w 2006 prezesa Lubuskiej Rady Olimpijskiej (funkcję pełnił do 2018 roku). Opublikował ponad 280 prac (w tym ponad 40 książek). Opracował ponad 300 haseł sportowych do Encyklopedii Szczecina. W 1985 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Posiada medale Zasłużony Dla Miasta Gorzowa Wlkp., Zasłużony Dla Województwa Gorzowskiego, Zasłużony dla Województwa Lubuskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003) i odznakę Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego (1978). W 1999 roku otrzymał Srebrny, a w 2003 roku Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Posiada też Srebrną Odznakę Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Złotą Odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Był wielkim pasjonatem i kolekcjonerem starych militariów. Jeden z organizatorów Gorzowskich Targów Kolekcjonerskich (od 1983 roku) i założycieli Gorzowskiego Klubu Kolekcjonera (1985). Za propagowanie kolekcjonerstwa oraz ochronę dóbr kultury narodowej dla przyszłych pokoleń uhonorowany najwyższym odznaczeniem kolekcjonerskim - Sygnetem Hetmana Kolekcjonerów Polskich (2008). Wymieniany w Encyklopedii Gorzowa, Encyklopedii Szczecina i szwajcarskim wydawnictwie Who is Who w Polsce (2010). Pochowany na cmentarzu w Barlinku (woj. zachodniopomorskie). [ Dane na dzień: 27.10.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Zbigniew Szafkowski; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA