GORZOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURY

Gorzowskie Towarzystwo Kultury - logo Także: GTK. Organizacja skupiająca regionalne towarzystwa kultury, powołana w grudniu 1975 roku podczas I Gorzowskiego Sejmiku Kultury.

Zadaniem Towarzystwa było m.in. rozwijanie działalności kulturalnej na terenie miasta i nowo powstałego województwa gorzowskiego, utrwalanie pamięci o ludziach zasłużonych, wspieranie ciekawych inicjatyw wydawniczych i popularyzujących region. Skupiało 17 towarzystw regionalnych i trzy specjalistyczne. Prowadziło działalność wydawniczą: w latach 1978-1979 ukazywał się miesięcznik "Ziemia Gorzowska" (wydawany wcześniej jako kwartalnik przez Gorzowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), który dał początek uznanemu tygodnikowi ukazującemu się od 1980 roku pod tym samym tytułem. Od 1991 roku Towarzystwo wydawało pismo społeczno-kulturalne "TRAKT", które ukazywało się jeszcze po zaprzestaniu działalności przez GTK. W ramach Biblioteczki Regionalnej ukazało się 13 pozycji, m.in.: Józef Noji. Sportowiec i patriota (Franciszek Graś, 1987), ...Których pamiętamy. Szkice o ludziach Gorzowa (red. Krystyna Kamińska, 1989), Początki władzy ludowej na Ziemi Gorzowskiej 1945-1948 (Jan Mleczak, 1989), a pod szyldem Biblioteczki Literackiej wydano ok. 40 pozycji młodych i debiutujących twórców, a także uznanych autorów, jak np. Włodzimierz Korsak, Stanisława Plewińska i Zdzisław Morawski. W latach 1980-1992 Towarzystwo przyznawało doroczną Nagrodę GTK za wkład pracy w rozwój kultury województwa za miniony rok. Sprawowało opiekę nad Klubem Fantastyki Naukowej i Klubem Robotników Piszących. Wspierało utalentowanych wykonawców (m.in. piosenkarza Michała Kwiatkowskiego), organizowało bale charytatywne, wzięło udział z zbiórce pieniędzy na nagrobek Jana Korcza. Na działalność statutową i wydawniczą pozyskiwało środki od instytucji kulturalnych, z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i od sponsorów, m.in. zakładów pracy. Z czasem wsparcie finansowe dla Towarzystwa słabło, co zmusiło GTK do ograniczenia ilości wydawnictw i własnej działalności. w 2001 roku ukazał się zbiór opowiadań i wierszy Ireny Dowgielewicz pt. Tutaj mieszkam. Przestało istnieć w 2003 roku.

Pierwszy Zarząd GTK tworzyli: Mirosław Sopalak (prezes), Krystyna Kamińska (wiceprezes), Anna Makowska-Cieleń (sekretarz) i Ryszard Zuj (skarbnik), a ostatni: Bohdan Tołkacz (prezes), Andrzej Pieńkowski i Jan Żukowski (wiceprezesi) oraz Stefania Kiełbasiewicz (sekretarz) i A. Makowska-Cieleń (członek). W 1988 roku GTK zostało laureatem I nagrody Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające dokonania w regionalnych towarzystwach kultury. [ Dane na dzień: 1.04.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim" - praca zbiorowa - 2002
Zobacz też : KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA