LITYŃSKI Tadeusz [1962- ]

Tadeusz Lityński Duchowny rzymskokatolicki. » Biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (od 2015 roku). Notariusz Sądu Kościelnego, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla (2006-2012) w Gorzowie Wlkp.

Urodzony w Kożuchowie (obecnie woj. lubuskie). Z Gorzowem związany od 2006 roku. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (1988). W 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego » Józefa Michalika i został wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja w Ołoboku (do 1990 roku), a następnie w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie (1990-1993). W latach 1993-2000 pracował w Sądzie Kościelnym w Gorzowie Wlkp., pełniąc kolejno funkcje notariusza, sędziego i obrońcy węzła małżeńskiego. W 1999 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie obronił pracę magisterską i licencjacką z prawa kanonicznego pt. Troska ks. Edmunda Nowickiego jako rządcy Kościoła Gorzowskiego o dyscyplinę duchowieństwa w latach 1945-1951. W roku 2000 został mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszej Trójcy w Ochli koło Zielonej Góry, a w 2006 roku objął probostwo w parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Zdobył uznanie za dbałość o parafię i kościół. Przyczynił się (przy finansowym wsparciu miasta) m.in. do remontu zagrożonej katastrofą budowlaną wieży kościelnej (2008).

W 2009 roku został kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Gorzowie Wlkp., a w 2011 roku wikariuszem biskupim oraz członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów. W styczniu 2012 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.

W kwietniu 2012 roku papież Benedykt XVI mianował Tadeusza Lityńskiego, w miejsce odchodzącego na emeryturę pb. Pawła Sochy, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Cemeriniano. Święcenia biskupie otrzymał 16 czerwca 2012 roku w » katedrze gorzowskiej z rąk abp. Celestino Migliore (nuncjusz apostolski w Polsce), abp. Andrzeja Dzięgi (metropolita szczecińsko-kamieński) i bp. » Stefana Regmunta (biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej). Jego zawołaniem są słowa Adveniat Regnum Tuum (Przyjdź Królestwo Twoje). W listopadzie 2015 roku papież Franciszek powołał bp. T. Lityńskiego na stanowisko biskupa ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w miejsce odchodzącego na emeryturę bp. S. Regmunta. Od 2015 roku delegat Komisji Episkopatu Polski [KEP] ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W 2021 roku powołany na przewodniczącego nowo powstałego, przy Radzie ds. Społecznych KEP, Zespołu "Laudato si". Wszedł także w skład Rady Prawnej oraz został członkiem Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. [ Dane na dzień: 22.11.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / archiwum diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.kuria.zg.pl; [2] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO