HONOROWY OBYWATEL MIASTA
GALERIA
Papież Jan Paweł II Florian Kroenke Zenon Bauer
Papież Jan Paweł II [1]
(1998)
Florian Kroenke [2]
(1998)
Zenon Bauer [2]
(1998)
Prezydent Ryszard Kaczorowski Witold Andrzejewski Edward Dębicki
Ryszard Kaczorowski [3]
(2007)
Witold Andrzejewski [2]
(2007)
Edward Dębicki [2]
(2007)
Biskup Adam Dyczkowski Bronisław Żurawiecki Stanisław Żytkowski
Adam Dyczkowski [2]
(2008)
Bronisław Żurawiecki [4]
(2009)
Stanisław Żytkowski [2]
(2010)
Teresa Klimek Edward Korban Zofia Nowakowska
Teresa Klimek [2]
(2013)
Edward Korban [2]
(2013)
Zofia Nowakowska [2]
(2015)
Dariusz Rymar Dariusz Rymar
Dariusz Rymar [4]
(2015)
Alfreda Markowska [5]
(2017)
Zdjęcia: [1] - Arturo Mari; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - Cezary Piwowarski; [4] - ze zbiorów Dariusza Rymara; [5] - Renata Ochwat