GREWLING Marek [1963-2016]
OPRACOWANIA
Natalia Wawrzyn
Poezja Marka Grewlinga – próba charakterystyki

PWSZ,
Gorzów 2009