BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ SACRUM

Sacrum Przegląd sztuki religijnej organizowany w latach 1984-2004 przez gorzowskie Biuro Wystaw Artystycznych [BWA].

Pomysłodawcą przeglądu był dyrektor placówki Jerzy Gąsiorek. Do udziału w wystawie artyści zapraszani byli imiennie. Pierwsze biennale otwarto 31 marca 1984 roku, a na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 50 artystów, m.in. Bronisław Chromy, Wojciech Gąsienica-Szostak i Józef Stasiński. Począwszy od 1988 roku (III Biennale) jury nagradzało od trzech do piciu autorów okolicznościowymi medalami za konkretną pracę bądź całokształt twórczości poświęconej sacrum. Przeglądy odbywały się zawsze przed Wielkanocą. 3 kwietnia 2004 roku otwarto ostatnie biennale. Wraz z przejściem na emeryturę Jerzego Gąsiorka - pomysłodawcy i kuratora Sacrum - zaniechano dalszych wystaw. W ostatniej edycji wzięło udział ponad 100 twórców. [ Dane na dzień: 14.12.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Materiały BWA; [2] - "Niedziela. Tygodnik Katolicki"; [3] - "Kronika Wieku" - praca zbiorowa - 2002
Zobacz też : AKCJE, WYDARZENIA KULTURALNE