ODZNAKA HONOROWA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Ustanowiona Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej [MRN] w Gorzowie Wlkp. w 1976 roku. Nadawana jest osobom, organizacjom społecznym, zawodowym, instytucjom i innym podmiotom za szczególne zasługi dla miasta. Obecnie Odznaka przyznawana jest przez Radę Miasta.

Odznaka ustanowiona Uchwałą MRN w Gorzowie Nr XII/39/76 z dnia 25 czerwca 1976 roku. W latach późniejszych liczne uchwały wprowadzały zmiany i poprawki, m.in. w zasadach przyznawania Odznaki (np. Uchwała Nr XXVIII/303/2012 z dnia 28 marca 2012 roku). Obecnie jej nadanie ma być wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania przez Radę Miasta osób (obywateli polskich i cudzoziemców), organizacji społecznych, zawodowych, instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które swoją działalnością społeczną, zawodową i inną przekraczają zakres swoich obowiązków i przynoszą korzyść społeczności lokalnej w dziedzinach: gospodarczej, służby publicznej, twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, działalności społecznej i zawodowej, działalności i aktywności sportowej. Odznakę można otrzymać tylko jeden raz, a o jej nadanie (odznaki indywidualnej lub zbiorowej) może wnioskować Przewodniczący Rady Miasta, komisje Rady Miasta, grupa co najmniej dziesięciu radnych, Prezydent Miasta Gorzowa, kierownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji gospodarczych i instytucji oraz zarządy organizacji społecznych i zawodowych. Odznaka wręczana jest jeden raz w roku, 2 lipca, a w wyjątkowych przypadkach także na sesji Rady Miasta lub w innych odpowiednich okolicznościach.

Wręczenie pierwszych 15 Odznak miało miejsce w 1977 roku podczas uroczystego posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z okazji XXXII rocznicy Wyzwolenia Miasta Gorzowa Wlkp. Zgodnie z uchwałą numery legitymacji od 1 do 100 pozostały w rezerwie prezydium MRN. Pierwszymi uhonorowanymi Honorową Odznaką Miasta Gorzowa Wlkp. są: Ryszard Łabuś (Legitymacja nr 1, I sekretarz KW PZPR), Stanisław Nowak (Leg. nr 2, wojewoda gorzowski) i Edmund Jóźwiak (Leg. nr 3, II sekretarz KW PZPR) oraz Ryszard Rogalski (Leg. nr 101), Franciszek Czarnecki (Leg. nr 102), Karol Herma (Leg. nr 103), Jan Korcz (Leg. nr 104), Edmund Grudziński (Leg. nr 105), Władysław Buczyński (Leg. nr 106), Klemens Franciszkowski (Leg. nr 107), Ryszard Braun (Leg. nr 108), Jan Czapski (Leg. nr 109), Zofia Powązka (Leg. nr 110), Cecylia Śliwińska (Leg. nr 111) i Leonard Stankiewicz (Leg. nr 112). [ Dane na dzień: 11.04.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: materiały Urzędu Miasta Gorzów
Zobacz też : INSYGNIA i SYMBOLE MIASTA