ARCHEOLOGIA NIEBIAŃSKA

Wystawa otwarta w czerwcu 2018 roku w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta, prezentująca artefakty odkryte w ponad 300 metrach sześciennych ziemi wydobytej z pach sklepienia kruchty podwieżowej katedry gorzowskiej podczas prac archeologicznych i remontowych prowadzonych po jej pożarze w lipcu 2017 roku.

Na ekspozycji zaprezentowano przedmioty pochodzące z okresu od XIV do XXI wieku, m.in. monety (brandenburskie z XIV-XVI wieku oraz szwedzki szeląg z XVIII wieku), liczmany kupieckie, fragmenty ceramiki naczyniowej (okres od przełomu XIV i XV do XIX wieku), gotycką i nowożytną ceramikę budowlaną oraz artykuły codziennego użytku (m.in. ozdoby, zabawki, okucia książek, obuwie). Zgromadzone artefakty stanowią cenny, unikatowy zespół materiałów źródłowych do badań nad życiem codziennym w mieście na przestrzeni ponad 600 lat. Po raz pierwszy od 1526 roku publicznie pokazano zdjęty po pożarze dzwon Ave Maria, odlany w 1498 roku i wiszący w niedostępnym hełmie wieży katedralnej.

Wystawa, którą do końca września 2018 roku obejrzało ponad dwa tysiące zwiedzających, została zorganizowana przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie, parafię pw. Wniebowzięcia NMP oraz firmę ENERIS Surowce (głównego sponsora badań i ekspozycji). W jej otwarciu wzięli udział m.in. biskup Tadeusz Lityński, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wojewódzki konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć, prezydent miasta Jacek Wójcicki, proboszcz gorzowskiej katedry ks. dr Zbigniew Kobus, przedstawiciele Muzeum oraz firmy ENERIS.

W październiku 2018 roku wystawa została wypożyczona do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, natomiast w lutym 2019 roku jest prezentowana w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Prace archeologiczne w katedrze prowadzone były pod nadzorem archeologa Stanisława Sinkowskiego – kierownika Działu Archeologii w Muzeum Lubuskim oraz kuratora wystawy. [ Dane na dzień: 1.02.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Konsultacja: Ewa Pawlak
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Gazeta Wyborcza"; [2] - programy ośrodka TVP 3
 Zobacz też : AKCJE i WYDARZENIA KULTURALNE