RADA MIASTA - RADNI V KADENCJI (2006-2010)

Patrz też: | » Radni I kadencji (1990-1994) | » Radni II kadencji (1994-1998) | » Radni III kadencji (1998-2002) | » Radni IV kadencji (2002-2006) | » Radni VI kadencji (2010-2014) | » Radni VII kadencji (2014-2018) | » Radni VIII kadencji (2018-2023) |


Radni Rady Miasta Data wyborów: 12 listopada 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta: Robert Surowiec (27 listopada 2006 roku - 23 stycznia 2008 roku) i » Krystyna Sibińska (23 stycznia 2008 roku - 12 listopada 2010 roku).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: » Paweł Leszczyński (27 listopada 2006 roku - 12 listopada 2010 roku), » Grażyna Wojciechowska (27 listopada 2006 roku - 12 listopada 2010 roku) i » Arkadiusz Marcinkiewicz (27 listopada 2006 roku - 12 listopada 2010 roku).

Alfabetyczny wykaz radnych: Edward Andruszyszyn (do 3 lutego 2010 roku), Jerzy Antczak, Roman Bukartyk, Grażyna Ćwiklińska (od 24 lutego 2010 roku), Tomasz Gierczak (od 1 czerwca 2009), Tadeusz Iżykowski, » Tadeusz Jędrzejczak (od 12 do 27 listopada 2006 roku), » Michał Kaniowski (od 5 grudnia 2006 roku), Marek Kosecki, Halina Kunicka (od 16 listopada 2007 roku), Paweł Leszczyński, Stanisław Łazowski, Arkadiusz Marcinkiewicz, Maciej Marcinkiewicz, Witold Pahl (od 12 listopada 2006 roku do 30 października 2007 roku), » Artur Radziński, » Mirosław Rawa, » Stefan Sejwa, Krystyna Sibińska, » Jerzy Sobolewski, Roman Sondej, » Marek Surmacz (do 19 października 2005 roku), Robert Surowiec, Łukasz Szadny (od 12 listopada 2006 roku do 27 maja 2009 roku), » Izabela Szafrańska-Słupecka, Anna Szulc, Augustyn Wiernicki, Milena Wilińska-Surmacz, Grażyna Wojciechowska i Zbigniew Żbikowski.

Autor: Kazimierz Ligocki / także zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe"
Zobacz też : » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI