DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL
ANDRZEJEWSKI Witold (duchowny, osobowość)
BOROWSKI Edward (przewodniczący NSZZ "Solidarność")
CISZAK Zygmunt (działacz NSZZ "Solidarność")
HEJMANOWSKA Stefania (działaczka opozycyjna)
JUREK Marek (marszałek Sejmu RP)
KLIMEK Teresa (Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, działaczka opozycyjna)
KLIMEK Władysław (działacz katolicki i opozycyjny)
MODZELAN Kazimierz (działacz NSZZ "Solidarność")
OSTROUCH Jerzy (wojewoda lubuski)
PORWICH Jarosław (poseł na sejm, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ "Solidarność")
PYTLAK Grażyna (działaczka NSZZ "Solidarność")
RUTKOWSKI Roman (działacz NSZZ "Solidarność", poseł)
SAWICKI Ryszard (działacz opozycyjny, pierwszy przewodniczący Rady Miasta)
SURMACZ Marek (polityk, doradca Prezydenta RP)
SURMACZ Maria (prezes ZSG Rodzina Katyńska)
SYSKA Zbigniew (historyk, działacz opozycyjny, pedagog)
WOLSKI Nikodem (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
ZIĘBA Zbigniew (przewodniczący Rady Miasta)
ŻURAWIECKI Bronisław (działacz NSZZ "Solidarność")
ŻYTKOWSKI Stanisław (działacz NSZZ "Solidarność")