SZALBIERZ Jerzy [1947-1997]
DODATKI
Jerzy Szalbierz
(1978)
Foto-grafie - Jerzy Szalbierz
» BWA
(2007)