SZALBIERZ Jerzy [1947-1997]
TWÓRCZOŚĆ
Zestaw "Pokolenia" (1977). Zdjęcia ze zbiorów Jerzego Gąsiorka