ŁĄCKI Zbigniew [1917-1973]
GALERIA
Odsłonięcie Pomnika Adama Mickiewicza. Z prawej (bokiem) Zbigniew Łącki - jeden z członków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika[1] Członkowie Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na pierwszym planie Z. Łącki i Kazimierz Nowik
Jako społecznik podczas kwesty ulicznej W swoim atelier przy ulicy Sikorskiego
Otwarcie Dorocznej Wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. W środku (w okularach) Z. Łącki. Od prawej Józef Czerniewicz i Władysława Nowogórska (rok nieznany) Z. Łącki (stoi pierwszy z prawej) z aktormi Teatru im. Juliusza Osterwy (sezon artystyczny 1970/1971)
Zdjęcia: ze zbiorów rodzinnych Marii Łąckiej; [1] - Sylwester Koralewski