CZŁOWIEK-CZŁOWIEKOWI

Statuetka Człowiek-Człowiekowi Doroczna nagroda-statuetka ustanowiona przez biskupa Adama Dyczkowskiego w 1999 roku.

Jej ideą jest: ...szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają ideę dobroczynności w diecezji... Pomysłodawcami nagrody były organizacje charytatywne: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Kandydatów do nagrody typują organizacje charytatywne, stowarzyszenia i parafie, a laureatów wyłania kapituła. Wręczenia nagrody dokonuje biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podczas uroczystej gali. [ Dane na dzień: 23.09.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.kuria.zg.pl; [2] - portal: www.caritas.zgora.pl
Zobacz też : KONKURSY, NAGRODY