KLIMEK Teresa [1929-2013]
DODATKI
Decyzja o internowaniu Teresy Klimek[1]
Zdjęcie: [1] - ze zbiorów Tomasza Klimka