REGIONALNA KOMISJA WYKONAWCZA

Właśc. Regionalna Komisja Wykonawcza [RKW] NSZZ "Solidarność". Tajna struktura "Solidarności" utworzona w Gorzowie 13 czerwca 1982 roku w celu zachowania ciągłości działania zdelegalizowanego związku w czasie trwania stanu wojennego. Działała do kwietnia 1989 roku.

Założycielami gorzowskiej RKW byli: Zbigniew Bełz, Stefania Hejmanowska (ps. "Marta") i Jan Machnicki (ps. "Jontek"). Po aresztowaniu Z. Bełza – w kwietniu 1983 roku - zastąpił go Stanisław Żytkowski (ps. Zbigniew Wiśniewski). W różnym okresie RKW tworzyli także: Edward Borowski, Jerzy Klincewicz, Tadeusz Kołodziejski, Anna Kotkowska, Zenon Michałowski, Kazimierz Modzelan, Waldemar Mora, Stanisław Wicik, Zdzisław Wiernicki, Zbigniew Zięba, Rafał Zapadka i Bronisław Żurawiecki. Przy Komisji działał też Młodzieżowy Ruch Oporu, który później przekształcił się w Ruch Młodzieży Niezależnej. Regionalna Komisja Wykonawcza zapewniała pomoc osobom represjonowanym z powodów politycznych, zajmowała się działalnością charytatywną (poprzez Diecezjalny Komitet Pomocy i przy wsparciu organizacji zagranicznych, głównie z Francji), a także wydawaniem i kolportowaniem licznych wydawnictw podziemnych i ulotek. Już 30 czerwca 1982 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu podziemnego "Feniks", a 28 kwietnia 1983 roku pierwszą swoją audycję nadało Radio "Solidarność". 31 sierpnia 1982 roku, w rocznicę porozumień gdańskich, RKW zorganizowała manifestację z udziałem kilku tysięcy osób, w trakcie której - w okolicach katedry i na Starym Rynku - doszło do starć zwolenników "Solidarności" z milicją i oddziałami ZOMO. Mimo licznych aresztowań jej członków (m.in. E. Borowskiego i S. Żytkowskiego), RKW działała do kwietnia 1989 roku. Rozwiązana została z chwilą ponownej legalizacji NSZZ "Solidarność". [ Dane na dzień: 20.12.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - materiały ZR NSZZ "Solidarność"; [2] - Jarosław Porwich; [3] - portal: www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Zobacz też : KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA