CICHOŃSKI Stanisław [1926-1945]

Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej [MO] zastrzelony w 1945 roku w okolicach podgorzowskiej wsi Płomykowo. W latach 1975-2017 patron jednej z ulic w centrum miasta.

Mieszkaniec Różanek koło Gorzowa i milicjant z posterunku w Santoku. Zginął 15 czerwca 1945 roku wraz z funkcjonariuszem ORMO Zygmuntem Różańskim po wiecu w Płomykowie w sprawie referendum ludowego. W 1970 roku upamiętniony obeliskiem ustawionym przy drodze z Santoka do Płomykowa. Na obelisku tablica z napisem: Tu polegli w okresie referendum ludowego, w walce o utrwalenie władzy ludowej dnia 15 VI 1945 Cichoński Stanisław - funkcjonariusz MO lat 21 i Różański Zygmunt, członek ORMO lat 19. Cześć ich pamięci. Społeczeństwo w XXV rocznicę MO i SB. W 1975 roku ulicę Cegielnianą w Gorzowie (boczna od ulicy Warszawskiej) nazwano jego imieniem. W 2017 roku, w ramach ustawy dekomunizacyjnej, ulicę Stanisława Cichońskiego przemianowano na Stefanii Hejmanowskiej. [ Dane na dzień: 14.03.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ZNANI GORZOWIANIE