ULICA STEFANII HEJMANOWSKIEJ

Ulica Stefanii Hejmanowskiej Dawniej: Ziegelstrasse, Cegielniana i » Stanisława Cichońskiego. Krótka, mająca ok. 100 metrów, ulica usytuowana na dawnym » Przedmieściu Santockim, wytyczona przypuszczalnie w drugiej połowie XVIII wieku.

Biegnąca od ulicy Warszawskiej w kierunku » wiaduktu kolejowego i Warta, gdzie łączy się z ulicą Spichrzową. Ulicą boczną do Hejmanowskiej jest ulica Teatralna. Znajdują się przy niej blok mieszkalny z Domem Dziennego Pobytu, kilkurodzinny dom i Targowisko nad Wartą z parkingiem dla klientów, znajdującym się po drugiej stronie ulicy. Przy zbiegu ulicy Hejmanowskiej z ulicą Teatralną rośnie » bluszcz pospolity uważany za najgrubszy okaz tego gatunku w Polsce, będący jedną z przyrodniczych atrakcji Gorzowa.

W najstarszych dokumentach zapisywana jako Ziegelstrasse (Cegielniana), według landsberskiego historyka i regionalisty » Otto Kaplicka - nazwa przyjęta od funkcjonującej tu cegielni. Od 1945 roku Cegielniana. W 1975 roku przemianowana na Stanisława Cichońskiego, w celu upamiętnienia funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej z posterunku w podgorzowskich Różankach, zamordowanego w 1946 roku na drodze do Płomykowa. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu, w sierpniu 2017 roku » Rada Miasta przemianowała ulicę Cichońskiego na » Stefanii Hejmanowskiej, honorując znaną gorzowską działaczkę opozycyjną z okresu PRL. [ Dane na dzień: 17.11.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : » INFRASTRUKTURA MIEJSKA