GALERIA SZTUKI REGIONALNEJ
GALERIA
Otwarcie Galerii Sztuki Regionalnej Prace Wiesława Strebejki
Prace Michała Bajsarowicza, Anny Szymanek i Juliusza Piechockiego Prace Romana Picińskiego, Anny Szymanek i Stanisława Mazusia
Prace Bolesława Kowalskiego Malarstwo Andrzeja Gordona i rzeźba Zofii Bilińskiej
Prace Jerzego Gąsiorka
Prace Józefa Kodzia i Wojciecha Witkowskiego Prace Wojciecha Plusta
Prace Beaty Stanek i Krzysztofa Matuszaka Prace Ewy Kozubal, Janusza Moraczewskiego i Zbigniewa Olchowika
Prace Romany Kaszczyc Grafika Magdaleny Ćwiertni i Romany Kaszczyc
Prace Jana Korcza Prace Ewy Niśkiewicz-Krawczyk
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki