TYLKO GORZÓW

Tylko Gorzów Tygodnik miejski założony w 2002 roku, z podtytułem "Cotygodniowa Gazeta dla Miasta i Okolic". Od marca 2014 roku dostępny tylko w wersji elektronicznej w internecie. Na początku tegoż roku ukazał się pierwszy numer papierowego kwartalnika "Tylko Gorzów Exclusive".

Powstał z inicjatywy polityka i biznesmena Dariusza Jacka Bachalskiego jako alternatywa dla istniejącego od 1971 roku tygodnika » "Ziemia Gorzowska". Pierwotnie jako gazeta płatna, a od połowy lutego 2003 roku wydawana jako pierwszy bezpłatny tygodnik w Gorzowie. W latach 2011-2014 darmowy miesięcznik. Pierwszy ważniejszy skład redakcyjny: » Jerzy Zysnarski (redaktor naczelny), » Magda [Magdalena] Ćwiertnia (opracowanie graficzne), Kamil Dratwiński (fotoreporter), Marcin Kluwak, Agnieszka Redlicka (od numeru czwartego), Ewa Szutowicz, Ola [Aleksandra] Szymańska oraz współpracownicy: Marzena Koziak (fotoreporter), Agnieszka Niekrewicz i Wojtek [Wojciech] Wyszogrodzki. Dziennikarzami mającymi duży wpływ na gazetę, a nie należącymi do zespołu, byli też m.in. Anna Górecka i Ryszard Rachlewicz. Pierwszym wydawcą czasopisma był Insert – Spółka z o.o.

Kolorowe czasopismo w formacie 270x360 mm, drukowane w drukarni Presspublica w Koninku, w deklarowanym nakładzie 10 000 egzemplarzy i w objętości 32 stron. Pierwszy numer tygodnika, który ukazał się 15 listopada 2002 roku, poprzedziły cztery bezpłatne numery pilotażowe (w objętości 16, 20 i 24 stron z numeracją 0[1-4]), które rozprowadzane były przez kolporterów. Duży wpływ na kształt gazety miał J. Zysnarski, który w nowym tygodniku wznowił publikację swojego Diariusza Gorzowskiego i kalendarium, które publikował wcześniej na łamach "Ziemii Gorzowskiej", a także wprowadził nowy cykl historyczny Sekrety starego Gorzowa. Do oceny wydarzeń tygodnia pozyskał znanych polityków: Dariusza Jacka Bachalskiego i Waldemara Szadnego (Political Fiction?) oraz » Kazimierza Marcinkiewicza (Na prawo patrz). Znaczące były też kolumny poświęcone wydarzeniom kulturalnym tygodnia (Taaaki weekend!), imprezom sportowym, w tym cykl Mecze, które wstrząsnęły Gorzowem i W górę, w dół. Pozostałą zawartość gazety stanowiły bogato ilustrowane materiały z miasta.

Pierwsze zmiany nastąpiły już z początkiem 2003 roku. Objętość gazety zmniejszyła się do 24, a później do 16 stron, ale zwiększył się nakład do 25 000 egzemplarzy (według wydawcy). Wydawca zrezygnował z płatnej dystrybucji i od 19 lutego czasopismo stało się bezpłatnym tygodnikiem dla miasta i okolicy, kolportowanym w sklepach, kawiarniach i zakładach usługowych. Z zespołem rozstali się też J. Zysnarski, E Szutowicz i M. Ćwiertnia, co wyraźnie odbiło się na jakości i wyglądzie tygodnika. Przestały się ukazywać najbardziej poczytne stałe kolumny: Mecze, które wstrząsnęły Gorzowem, Sekrety starego Gorzowa i Diariusz Gorzowski.

W następnych miesiącach nastąpiły duże rotacje wśród dziennikarzy, odeszła m.in. A. Szymańska - ostatnia z założycielskiego zespołu tygodnika. Nowy redaktor naczelny Andrzej Bartłomiej Pierzchała kierował czasopismem tylko przez dwa tygodnie, a jego następca Błażej Kozdroń (jako redaktor prowadzący) przez trzy tygodnie. Zasięg "Tylko Gorzów" poszerzył się o powiaty: międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i świebodziński (od października 2003 roku). Tygodnikiem kierował M. Kluwak (w randze sekretarza redakcji), a później Maciej Stroiński (jako redaktor naczelny) - wcześniej współpracujący ze stacją telewizyjną TVN. Zmiany następowały też w podtytule gazety. W 2004 roku był to Bezpłatny Tygodnik Lubuski "Tylko Gorzów" wydawany w trzy różnych mutacjach: dla Gorzowa, wspólnej dla Kostrzyna i Słubic oraz po raz pierwszy dla Zielonej Góry jako "Tylko Zielona". Ostatecznie po dwóch tygodniach - już bez Zielonej Góry - powrócił do dwóch mutacji z podtytułem: Bezpłatny Tygodnik Regionalny, a od maja tegoż roku z podtytułem Tygodnik Tylko. Na początku 2014 roku wydawca zrezygnował z papierowego miesięcznika "Tylko Gorzów" (dalej dostępnego w internecie w wersji elektronicznej), a jego miejsce zajął kwartalnik "Tylko Gorzów Exclusive", wydawany w nowej szacie graficznej, w całości drukowany na papierze kredowym i w objętości 56 stron (pierwszy numer).

W lutym 2005 roku wymianie uległ cały zespół redakcyjny, a w nowym znalazł się m.in. Adam Oziewicz, który w 2007 roku został redaktorem naczelnym tygodnika i przez kilka następnych lat był jedynym stałym dziennikarzem redagującym pismo. W 2007 i 2011 roku nastąpiła kolejna zmiana winiety, powrócił też podtytuł Tygodnik Bezpłatny. Od 23 grudnia 2011 roku "Tylko Gorzów" ukazuje się jako miesięcznik. Zmieniła się szata graficzna i zmniejszył format (240x330 mm). Zespół redakcyjny powiększył się o Przemysława Mazurka i Marcina Cichonia, którego niebawem zmienił Filip Górecki.

W latach 2002-2003 redakcja przeprowadziła wybory Miss Tygodnika Lubuskiego "Tylko Gorzów". Wybrano też Gorzowianina Roku, a laureatami pierwszej edycji byli » Tadeusz Jędrzejczak (w kategorii Gorzowianin Roku) i » Władysław Komarnicki (w kategorii Biznesmen Roku). W latach późniejszych zaniechano obu konkursów.

W różnym okresie w tygodniku pracowali bądź z nim współpracowali dziennikarze znani z innych mediów, m.in.: Krzysztof Bąk, Mariusz Becella, » Piotr Bednarek, Edmund Cieszko, Marta Helman (w 2005 roku redaktor naczelny), Joanna Jakubczak, Henia [Henryka] Jewsiewicka, Jakub Jaślanek, Tomasz Krutkiewicz, » Dorota Kurmin, Kamila Martyńska, Dariusz Nowicki (sekretarz redakcji), Joanna Płuciennik, » Ryszard Romanowski, Ryszard Waldun, Anna Wasilewska (w latach 2004-2005 redaktor naczelny), Radosław Wróblewski i » Jowita Żurawska-Chaszczewska (w 2005 roku jako redaktor prowadzący).

Oprócz Insertu Spółki z o.o. kolejnym wydawcą tygodnika była LG Development Spółka z o.o. i Port24 spółka komandytowa, a od kwietnia 2010 roku Bachalski Port24 spółka komandytowa. W sierpniu 2010 roku po raz ostatni na winiecie gazety podano jej nakład (20 000 egz.). Wśród właścicieli, współwłaścicieli bądź prezesów spółki Insert wymieniani byli m.in.: D. J. Bachalski, Grzegorz Drwięga (prezes) i Sebastian Iwaszko (później również prezes Insertu), Robert Surowiec (prezes) i Roman Błaszczak. [ Dan na dzień: 11.08.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - gazeta regionalna: "Tylko Gorzów"
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA