NAGRODA KULTURALNA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Tu również: | ZŁOTY DUKAT LUBUSKI |


Doroczna nagroda ustanowiona w 2009 roku i przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury regionu.

Przyznawana jest w formie pieniężnych nagród indywidualnych (twórcom, pracownikom oraz społecznym animatorom kultury) i zespołowych (zespołom twórczym, artystycznym, pracowniczym oraz grupom społecznych animatorów kultury). Nagrodę przyznaje Zarząd Województwa Lubuskiego z rekomendacji Kapituły Nagrody. Kandydaci do nagrody zgłaszani mogą być przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Komisję Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wojewodę Lubuskiego, szkoły wyższe, zarządy powiatów, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów gmin, stowarzyszenia i związki twórcze, stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz organizatorów instytucji kultury.

ZŁOTY DUKAT LUBUSKI. Honorowa nagroda w postaci statuetki i dyplomu przyznawana równolegle z Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego. Otrzymują ją osoby fizyczne, prawne, a także inne podmioty promujące oraz wspierające finansowo działalność kulturalną w województwie lubuskim.

Pierwszymi laureatami Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego są: zielonogórski malarz Adam Bagiński, gorzowski skrzypek jazzowy » Adam Bałdych (nagrody indywidualne) i Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego (nagroda zespołowa). W latach następnych wśród nagrodzonych znaleźli się także inni gorzowianie: » Edward Dębicki, » Zbigniew Sejwa i » Ireneusz K. Szmidt. [ Dane na dzień: 29.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.lubuskie.pl; [2] - "Gazeta Lubuska"
Zobacz też : » AKCJE, WYDARZENIA KULTURALNE | » KONKURSY, NAGRODY