TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM

Stowarzyszenie miłośników kultury powołane w 1956 roku, mające za cel wspieranie pracy placówki i jej popularyzację. Powstało z inicjatywy ówczesnego kierownika Muzeum w Gorzowie (obecnie Muzeum Lubuskie) Henryka Przybylskiego. Działało do 1978 roku.

W grupie założycielskiej znaleźli się również: Albin Lawrenc, Stefan Paternowski, Stanisław Paterski (także pierwszy prezes), Maria Przybylska, Wacław Szcześniewski, Helena Zielińska i Ludwik Ziołek. W okresie późniejszym w Towarzystwie działali także m.in.: Krystyna Bławatowa, Michał Chełowski, Marianna Fankidejska, Kazimierz Gintowt, Edmund Grudziński, Stanisława Janicka, Antoni Kantecki, Witold Karpyza, Władysław Klimek, Jan Korcz, Wacław Krzywicki, Zdzisław Linkowski, Zbigniew Łącki, Janina Małaszycka, Zofia Nowakowska, Wojciech Sadowski, Tadeusz Seniów, Stanisław Sinkowski, Tadeusz Szczurek, Bogusław Werner i inni. Towarzystwo postawiło sobie za cel pracę naukową i popularyzacyjną nad regionem gorzowskim, w trosce o związanie miejscowej ludności z terenem i tradycjami kulturalnymi, szczególnie polskimi, regionu. Zakres działania Towarzystwa obejmował Gorzów oraz powiaty: gorzowski, strzelecko-krajeński, sulęciński, rzepiński, myśliborski, chojeński i choszczeński. W latach 1956-1961 wyodrębniły się dwie sekcje: historyczna i geograficzno-przyrodnicza.

Towarzystwo prowadziło badania naukowe, organizowało sesje naukowe i odczyty. Inicjowało badania archeologiczne. Przyczyniło się do utworzenia w Muzeum Biblioteki Naukowej (1959), organizowało cykliczne muzealne wieczory dyskusyjne przy kominku (od 1962 roku) i zapoczątkowało akcję zbierania akt związanych z kształtowaniem się władzy ludowej, dzięki czemu uratowano przed zniszczeniem wiele cennych dokumentów (1965). Członkowie Towarzystwa badali folklor Ziemi Gorzowskiej, czego efektem było m.in. odtworzenie wesela poleskiego w wykonaniu dawnych mieszkańców Ziemi Poleskiej osiadłych w Górkach Noteckich (1971).

W latach 1964-1965 Towarzystwo zawiesiło działalność. W 1969 roku było współwydawcą jednodniówki "Ziemia Gorzowska", a w 1972 roku, z okazji 25-lecia gorzowskiego muzeum, "Zeszytu Muzeum". Po 1975 roku ponownie ograniczyło działalność. Na początku 1978 roku zostało przekształcone w Towarzystwo Przyjaciół Muzeów i Zabytków, którego pierwszym prezesem został Andrzej Krutikow (1978-1979), a jego następczynią Danuta Śleziak. Również działało okazjonalnie. Towarzystwo Miłośników Muzeum zostało zlikwidowane w 1983 roku. [ Dane na dzień: 1.02.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] – "Zeszyt Muzeum" – 1972 i 1975; [2] – "Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie (1945-2015)" – 2015 – prac. zbiorowa; [3] – Monika Kowalska
Zobacz też : KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA