TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM

Stowarzyszenie miłośników kultury powołane w 1956 roku, mające za cel wspieranie pracy placówki i jej popularyzację. Powstało z inicjatywy ówczesnego kierownika Muzeum w Gorzowie (obecnie » Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta) Henryka Przybylskiego. Działało do 1978 roku.

W grupie założycielskiej znaleźli się również: Albin Lawrenc, Stefan Paternowski, Stanisław Paterski (także pierwszy prezes), Maria Przybylska, Wacław Szcześniewski, Helena Zielińska i Ludwik Ziołek. W okresie późniejszym w Towarzystwie działali także m.in.: Krystyna Bławatowa, Michał Chełowski, Marianna Fankidejska, Kazimierz Gintowt, Edmund Grudziński, Stanisława Janicka, » Antoni Kantecki, » Witold Karpyza, » Władysław Klimek, » Jan Korcz, Wacław Krzywicki, Zdzisław Linkowski, » Zbigniew Łącki, Janina Małaszycka, » Zofia Nowakowska, » Wojciech Sadowski, Tadeusz Seniów, » Stanisław Sinkowski, Tadeusz Szczurek, Bogusław Werner i inni. Towarzystwo postawiło sobie za cel pracę naukową i popularyzacyjną nad regionem gorzowskim, w trosce o związanie miejscowej ludności z terenem i tradycjami kulturalnymi, szczególnie polskimi, regionu. Zakres działania Towarzystwa obejmował Gorzów oraz powiaty: gorzowski, strzelecko-krajeński, sulęciński, rzepiński, myśliborski, chojeński i choszczeński. W latach 1956-1961 wyodrębniły się dwie sekcje: historyczna i geograficzno-przyrodnicza.

Towarzystwo prowadziło badania naukowe, organizowało sesje naukowe i odczyty. Inicjowało badania archeologiczne. Przyczyniło się do utworzenia w Muzeum Biblioteki Naukowej (1959), organizowało cykliczne muzealne wieczory dyskusyjne przy kominku (od 1962 roku) i zapoczątkowało akcję zbierania akt związanych z kształtowaniem się władzy ludowej, dzięki czemu uratowano przed zniszczeniem wiele cennych dokumentów (1965). Członkowie Towarzystwa badali folklor Ziemi Gorzowskiej, czego efektem było m.in. odtworzenie wesela poleskiego w wykonaniu dawnych mieszkańców Ziemi Poleskiej osiadłych w Górkach Noteckich (1971).

W latach 1964-1965 Towarzystwo zawiesiło działalność. W 1969 roku było współwydawcą jednodniówki "Ziemia Gorzowska", a w 1972 roku, z okazji 25-lecia gorzowskiego muzeum, "Zeszytu Muzeum". Po 1975 roku ponownie ograniczyło działalność. Na początku 1978 roku zostało przekształcone w Towarzystwo Przyjaciół Muzeów i Zabytków, którego pierwszym prezesem został Andrzej Krutikow (1978-1979), a jego następczynią » Danuta Śleziak. Również działało okazjonalnie. Towarzystwo Miłośników Muzeum zostało zlikwidowane w 1983 roku. [ Dane na dzień: 1.02.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] – "Zeszyt Muzeum" – 1972 i 1975; [2] – "Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie (1945-2015)" – 2015 – prac. zbiorowa; [3] – Monika Kowalska
Zobacz też : » KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA