SOCHA Paweł [1935- ]

Paweł Socha Duchowny rzymskokatolicki. Biskup pomocniczy. Doktor teologii. W grudniu 1973 roku w katedrze gorzowskiej otrzymał święcenia biskupie z rąk kard. Karola Wojtyły (późniejszego papieża). Od stycznia 2012 roku biskup senior.

Urodzony w miejscowości Wojsławice koło Radomia. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1958 roku w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie. W latach 1958-1959 wikariusz w Żaganiu. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym. Od 1962 roku pracował w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu jako wykładowca teologii fundamentalnej i dogmatycznej oraz religioznawstwa i ekumenizmu. 16 listopada 1973 roku Ojciec Święty Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym biskupa Wilhelma Pluty (ze stolicą tytularną w Tunigaba), a święcenia biskupie otrzymał w katedrze gorzowskiej m.in. z rąk kard. Karola Wojtyły. Od 1973 roku jest wikariuszem generalnym biskupów diecezjalnych, a w 1986 i 1993 roku pełnił funkcję administratora diecezji. Papież Benedykt XVI przedłużył mu czas pełnienia funkcji biskupa sufragana do końca 2011 roku.

Pełnił albo pełni wiele funkcji kościelnych. Był członkiem Komisji Episkopatu "Justitia et Pax", członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego i Komisji Episkopatu ds. Ateizmu. Przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa (1980-1996), był członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych (1975-1980 i ponownie od 1989) oraz Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego (1978). Jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Komisji ds. Emigracji. Jako dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru w latach 1983-1995 redagował czasopismo "Notitiae Unionis Apostolicae", a jako przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa (a obecnie jako jej członek) redaguje pismo tej komisji pt. "Dobry Pasterz". Prowadzi wykłady z teologii duchowości w Seminarium Duchownym w Legnicy. Od 1985 roku należy do Międzynarodowego Zarządu Unii Apostolskiej Kleru i uczestniczy w posiedzeniach tej rady. W 1990 r., jako delegat Konferencji Episkopatu Polski, brał udział w VIII Synodzie Biskupów w Rzymie, który obradował na temat formacji kapłańskiej. 16 stycznia 2012 osiągnął wiek emerytalny. [ Dane na dzień: 17.01.2012 ]

Autor: Renata Ochwat / zdjęcie: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: portal: www.kuriazg.pl
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO