JANKOWSKI Kazimierz [1945-1993]
TWÓRCZOŚĆ
1983ApelacjeGTK, Gorzów, 15 s.
1987RobotnicyPoemat, Poznań, 15 s.
1988Słowa niekochaneRSTK, Poznań, 12 s.
1989Napięta struna czasuGTK, Gorzów, 18 s.
1992Słowa w drelichuRSTK, Gorzów, 57 s.
1996Przyjdź pod fabrykęRSTK, Gorzów, 72 s.
Apelacja
(1983)
Słowa niekochane
(1988)
Napięta struna czasu
(1989)
Słowa w drelichu
(1992)