CANTABILE

Cantabile Gorzowski, wieloosobowy amatorski chór mieszany założony wiosną 1994 roku. Laureat licznych nagród, ma też na swoim koncie kilka płyt oraz koncerty w wielu krajach Europy. Wystąpił też przed papieżem Janem Pawłem II. Laureat Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2018).

Powstał z inicjatywy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury (obecnie Grodzki Dom Kultury) Janusza Winieckiego. Tworzą go miłośnicy śpiewu reprezentujący różne środowiska zawodowe. Od początku istnienia dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Jadwiga Kos. W jego repertuarze znajduje się ponad 300 utworów. Chór sięga po dzieła Vivaldiego, Mozarta, Verdiego, Beethovena, Chopina, Moniuszki, Góreckiego Świdra i innych kompozytorów. Śpiewa pieśni renesansowe, barokowe, romantyczne i współczesne, napisane na chór a capella oraz z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. Wykonuje wiązanki pieśni ludowych, szanty, a także utwory z gatunku muzyki lekkiej i przyjemnej. Współpracował z Gorzowską Orkiestrą Kameralną pod dyr. Szczepana Kaszyńskiego, a obecnie współpracuje z Gorzowską Orkiestrą Dętą pod dyr. Bolesława Malickiego. Występuje głównie w kraju, Gorzowie i regionie, ale ma też za sobą koncerty w Szwecji, Niemczech, Belgii, Austrii, Francji, Anglii, we Włoszech, w Hiszpanii, Czechach, Chorwacji i na Litwie. Swoimi występami uświetnia uroczystości świeckie i religijne (m.in. w kościołach, prezentując bogaty repertuar sakralny). Dwukrotnie wystąpił przed Janem Pawłem II: na specjalne zaproszenie papieża w jego prywatnej rezydencji w Castel Gandolfo (Włochy, 1996) i podczas wizyty Ojca Świętego w Gorzowie (1997).

Twórczość chóru została wydana na płytach, na których zebrano kolędy, utwory sakralne i muzykę popularną.

W ramach euroregionalnego programu artystycznego Pro Europa Viadrina chór, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Cantabile, był pomysłodawcą, współrealizatorem i uczestnikiem dwóch projektów pod wspólną nazwą Pro Transferre Musica: w roku obchodów 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina (1999) współorganizował i pełnił rolę gospodarza Jesiennych Spotkań Chórów Przygranicznych, a w 2000 roku nagrał z berlińskim kameralnym zespołem instrumentalnym Ensemble Polonaise płytę CD z muzyką sakralną, która została wydana przy finansowym wsparciu Programu Współpracy Przygranicznej PHARE. Współpracuje z brandenburskimi chórami. Bierze udział w marchijskich festiwalach chóralnych, organizowanych przez Fürstenwalder Kulturverein e.V.

W 2002 roku wystąpił w koncercie In Memoria, poświęconym artystom i działaczom kultury gorzowskiej. W 2005 roku wziął udział w 6. Internationale Falkenseer Musiktage w Falkensee. Uczestniczył w Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Adwentowej w Dreźnie i Berlinie, a także w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej W Rumi.

Od 1996 roku bierze udział w Gorzowskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej. Śpiewał także na otwarciach Biennale Sztuki Sakralnej Sacrum w gorzowskim BWA. W latach 1997, 1998, 2000 i 2002 był nagradzany główną nagrodą podczas Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Został trzykrotnie wyróżniony Nagrodą Wojewody Gorzowskiego (1996, 1998 i 1999). W 2005 roku chór otrzymał Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a w 2014 roku uhonorowany został odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działalność chóru wspomaga zarejestrowane w 1997 roku Towarzystwo Przyjaciół Chóru Cantabile. [ Dane na dzień: 14.10.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Alina Felicka; [2] - portal: www.cantabilegorzow.pl
Zobacz też : MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW