KOBUS Zbigniew [1962- ]

Zbigniew Kobus Duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych. Kanonik Honorowy Kapituły Konkatedralnej. Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w gorzowskiej » katedrze.

Urodzony w Kożuchowie (obecnie woj. lubuskie). Ukończył Technikum Rolnicze w Nowym Miasteczku (1982, ob. woj. lubuskie). Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu (1988). W czerwcu 1988 roku w gorzowskiej katedrze otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa » Józefa Michalika i został wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. W latach 1988-1991 był wikarym w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Tu był m.in. moderatorem Międzyrzeckiego Rejonu Ruchu Światło-Życie. W 1993 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał dyplom magistra teologii. W 1996 roku został wykładowcą liturgiki i wychowawcą alumnów w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie–Paradyżu. Liturgikę wykładał też w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein (1996) i Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. (1997-2008), a także w Zielonej Górze (od 2004 roku). W 2001 roku na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił pracę doktorską pt. Misterium stworzenia w Mszale Rzymskim Pawła VI. Studium liturgiczno-teologiczne. W latach 2008-2012 proboszcz parafii pw. św. Anny w Jordanowie. 1 sierpnia 2012 roku został proboszczem parafii katedralnej w Gorzowie, zastępując księdza » Zbigniewa Samociaka.

W latach 1996-1997 brał udział w pracach Diecezjalnej Komisji ds. pielgrzymki Ojca Świętego » Jana Pawła II w Gorzowie. Był członkiem komitetu redakcyjnego pisma urzędowego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej "Ecclesiastica" (1997-2008). W latach 1998-2002 pełnił funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Kościelnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a od 1998 roku był wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. Od 1999 do 2007 roku z wyboru, a od 2011 roku z urzędu, członek Rady Kapłańskiej; od 2011 roku również członek Rady Kolegium Konsultorów Diecezji Zielonogorsko-Gorzowieskiej. W 2002 roku został mianowany Diecezjalnym Opiekunem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. W tym samym roku został notariuszem aktuariuszem w procesie beatyfikacyjnym biskupa gorzowskiego » Wilhelma Pluty. Od 2004 jest też adiunktem w Katedrze Teologii Pastoralnej, Homiletyki i Liturgiki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Kanonik Honorowy Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi (2009). W 2012 roku został kapelanem Jego Świętobliwości Ojca Świętego.

W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji, w tym dwie książki: Świadkowie i słudzy Ewangelii. Celebracja i modlitwy o Pierwszych Męczennikach Polskich: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (red. 2001, Zielona Góra) i Siewcy wiary. Milenium śmierci Pierwszych Męczenników Polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (2003, Gorzów Wlkp.).

Laureat Nagrody im. Jana Zamoyskiego Naczelnej Rady Konsultorów Ogólnopolskiego Nauczycielskiego Ruchu Warsztaty w Drodze (2004). Odznaczony Medalem Mater Verbi (2005). [ Dane na dzień: 21.08.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Z. Kobusa
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Zbigniew Kobus; [2] - portal: www.kuria.zg.pl
Zobacz też : » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO