TOMCZUK Ryszard [1935-2002]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, Władysław Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: Ryszard Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[3]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Od lewej: Józef Czerniewicz, Ryszard Tomczuk, Władysław Farynowicz, Lech Dominik i Bogdan Dajnowicz (lata 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: J. Czerniewicz, żona R. Tomczuka i R. Tomczuk. Niżej: W. Farynowicz, Marian Łazarski, L. Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź (lata 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: J. Czerniewicz, L. Lebiedź, B. Dajnowicz, R. Tomczuk, W. Nowogórska i R. Nowogórski. Niżej: Leszek Szyszłowski, Kazimierz Ligocki i W. Farynowicz (1981)[4]
R. Tomczuk i Ryszard Patorski podczas Sejmiku GTK (połowa lat 80.)[2]
R. Tomczuk z fotografikiem Janiną Trojan (1998)[1]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Lecha Dominika; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - ze zbiorów R. Patorskiego; [4] - ze zbiorów Kazimierza Ligockiego