RUTKOWSKA Ewa [1945- ]
GALERIA
Ewa Rutkowska podczas Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego [PARA] w Myśliborzu (1981) E. Rutkowska i Michał Lipnicki. Konkurs piosenki radzieckiej i żołnierskiej w Międzyrzeczu (1985)
W komisji konkursku recytatorskiego (z prawej) (1996) E. Rutkowska i Jan Myszak podczas Wojewódzkiego Przeglądu Chórów w ramach PARA (1997)
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów [SMAK] w Myśliborzu. Od lewej: Janusz Dreczka, E. Rutkowska, Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski i Janusz Kondratowicz (1999) SMAK 2001. Od prawej: Leszek Bończuk, E. Rutkowska, J. Kondatowicz, Jacek Skubikowski i Leszek Szopa (odwrócony)
Lubuski Konkurs Recytatorski. Od lewej: Przemysław Wiśniewski, Anna Makowska-Cieleń i E. Rutkowska (pierwsza z prawej) (2004)
Zdjęcia: ze zbiorów Ewy Rutkowskiej