PĘKALSKI Tadeusz [1942-2019]
GALERIA
Otwarcie wystawy pt. Tadeusz Pękalski. Rysunek-malarstwo. » Galeria Pod Kopułą » Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie. Na pierwszym planie od lewej: » Zbigniew Olchowik (kurator wystawy), Tadeusz Pękalski, » Zofia Bilińska i » Krystyna Kamińska (2019)
Tadeusz Pękalski (2019)
Zdjęcia: Bogdan Bloch