PĘKALSKI Tadeusz [1942-2019]
DODATKI
Plakat i katalog wystawy pt. Tadeusz Pękalski. Rysunek-malarstwo. » Galeria Pod Kopułą » Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie. (projekt: » Zbigniew Olchowik)
(2019)