MODZELAN Kazimierz [1941-2001]
GALERIA
Kazimierz Modzelan w połowie lat 60. ub. wieku [1] i 21 września 1989 roku po wyborach władz NSZZ "Solidarność" w ZWCh Stilon. Na zdjęciu od lewej: Waldemar Rusakiewicz, K. Modzelan, Jerzy Korolewicz, Zbigniew Bodnar, Jarosław Porwich i Andrzej Kostanecki [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów rodzinnych; [2] - ze zbiorów Jarosława Porwicha