KRYPTY KATEDRALNE
GALERIA
Krypta biskupa » Wilhelma Pluty (2015)
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki