JAGIEŁŁO Augustyn [1931- ]
TWÓRCZOŚĆ
Malarstwo Augustyna Jagiełły (ze zbiorów autora)