FURMANKA

Właśc. Ogólnopolski Poetycki Festiwal im. Kazimierza Furmana. Wydarzenie kulturalne i literackie organizowane w Gorzowie Wlkp. od 2012 roku, mające popularyzować twórczość literacką poety Kazimierza Furmana.

Pomysłodawczyniami i organizatorkami Festiwalu są dwie gorzowskie poetki - Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk i Beata Patrycja Klary. Kilkudniowy Festiwal odbywający się w maju (dla upamiętnienia urodzin poety) bądź w październiku (dla upamiętnienia jego śmierci). Składa się z paneli dyskusyjnych na temat twórczości K. Furmana, warsztatów literackich, lekcji poetyckich, spotkań poetyckich, a także pokazów multimedialnych, koncertów, happeningów i przedstawień. Odmienny był jedynie Festiwal w 2016 roku (IV edycja), zwany muzycznym, który ograniczył się do koncertu Błażej Króla w gorzowskiej stoczni rzecznej, przy zabytkowym lodołamaczu Kuna. W założeniu organizatorów Festiwal ma popularyzować wśród gorzowian różne formy literackie i być okazją do integracji środowiska literackiego. Do współpracy przy organizacji festiwalu zapraszane są corocznie różne podmioty, jak Urząd Miasta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża), Miejskie Centrum Kultury (od drugiej edycji FurmanKi główny opiekun Festiwalu), Jazz Club Pod Filarami, Filharmonia Gorzowska, Klub ŁUBU-DUBU, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, Kamienica Artystyczna Lamus, Klub Jedynka i inne. Warsztaty i lekcje poetyckie skierowane do młodzieży mają pełnić funkcję edukacyjną i popularyzatorską. Na spotkania poetyckie zapraszani są uznani literaci, poeci, krytycy literaccy i wydawcy. Gośćmi Festiwalu byli m.in.: Tomasz Jastrun, Wojciech Kass, Karol Maliszewski, Cezary Sikorski, Jerzy Suchanek, Ireneusz Krzysztof Szmidt, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Karin Wolff i Leszek Żuliński. Furmance towarzyszy Turniej Jednego Wiersza.

W ramach Festiwalu A. Moskaluk i B. Klary organizują także comiesięczne spotkania pn. Potyczki Literackie FurmanKa w Drodze. [ Dane na dzień: 18.05.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów WiMBP w Gorzowie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Materiały WiMBP w Gorzowie
Zobacz też : AKCJE i WYDARZENIA KULTURALNE