DOMINIK Lech [1955- ]
INDYWIDUALNE WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
1983Teatr w fotografii - Mała Galeria GTF, Gorzów Wlkp.
1989Wystawa autorska - Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne - Gorzów Wlkp.
1991Image - Galeria KMPiK, Gorzów Wlkp.
1992Fotografia - Galeria ZPAF na Starym Mieście - Warszawa
1992Prezentacje - Galeria ZPAF, Katowice
1996Destrukcje - Mała Galeria GTF, Gorzów Wlkp.
1997Autografie - Mała Galeria GTF, Gorzów Wlkp.
1998Destrukcje - Rzeszów
2004Foto–grafie - Galeria Ars, Gorzów Wlkp.
2007Destrukcje II - Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia - Drezdenko
2010Lech Dominik fotografie - Galeria Punkty Widzenia PWSZ - Gorzów Wlkp.
WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE
1992Wystawa Wyższego Studium Fotografii w galerii ZPAF w Warszawie
1993Wystawa fotografii Dyplom ’93 w Starej Galerii ZPAF w Warszawie
1995Konfrontacje ’95 – Galeria PF w Poznaniu
1996Konfrontacje ’96 – Galeria PF w Poznaniu
1998Międzynarodowa wystawa Dziedzictwo i współczesność – Gorzów Wlkp. i w Niemczech
2004Wystawa prac artystów - nauczycieli Liceum Plastycznego z okazji 10-lecia szkoły - Lamus - Gorzów Wlkp.
20073 X 3. Trzy pokolenia gorzowskich artystów fotografów - Gorzów Wlkp., Muzeum Lubuskie
2011Indefinable photography - Muzeum Lubuskie
PUBLIKACJE
Lech Dominik (wybór i opracowanie)
Waldemara Kućki spacer po Gorzowie
wyd. NTUDK / Muzeum Lubuskie
Gorzów 2018, 369 s.