DOMINIK Lech [1955- ]
TWÓRCZOŚĆ
Moda i Pożegnalna fotografia
Z cyklu Ars Lumenia Portret
Destrukcje Foto-grafie
Zdjęcia: Lech Dominik