DOMINIK Lech [1955- ]
TWÓRCZOŚĆ
Moda
Pożegnalna fotografia
Z cyklu Ars Lumenia
Portret
Destrukcje
Foto-grafie
Zdjęcia: Lech Dominik