DEPCZYŃSKI Florian [1913-1994]
GALERIA
Florian Depczyński (drugi z prawej w górnym rzędzie) jako uczeń Szkoły Dokształcenia Zawodowego w Bydgoszczy F. Depczyński (z lewej) podczas renowacji malowideł kościelnych
Reklama wykonane przez F. Depczyńskiego do kultowego filmu polskiego Krzyżacy wyświetlanego
w kinie Słońce (1960)
Zdjęcia: ze zbiorów Agnieszki Kanieckiej