DEPCZYŃSKI Florian [1913-1994]
TWÓRCZOŚĆ
Reklama wykonana przez F. Depczyńskiego do filmu wojennego 08-15 produkcji RFN,
wyświetlanego w kinie Słońce
Portrety rodzinne
Malarstwo sztalugowe
Zdjęcia: ze zbiorów Agnieszki Kanieckiej