ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY
PUBLIKACJE
Praca zbiorowa
25 lat RSTK Gorzów
wyd. RSTK
Gorzów 2007, 96 s.
Praca zbiorowa
30 lat RSTK Gorzów
wyd. RSTK
Gorzów 2011, 80 s.