REGMUNT Stefan [1951- ]

Stefan Regmunt Duchowny rzymskokatolicki. Doktor psychologii. Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (2007-2015). Także biskup diecezji legnickiej (1995-2007). Od 2015 roku biskup senior.

Urodzony w miejscowości Krasnystaw (woj. lubelskie). Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1976, teologia z zakresu liturgiki). Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1976 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego. Wikariusz parafii pw. św. Jerzego i rektor kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. W 1986 roku obronił pracę doktorską z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pełnił też funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegata Biskupa Diecezjalnego ds. Misji. Po ustanowieniu Diecezji Legnickiej (w 1992 roku) został inkardynowany do tejże diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (1993) został rektorem tej uczelni. Wykładał psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej, Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy. W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy. W 1992 roku został włączony do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. Odznaczony tytułem honorowego kapelana Ojca Świętego.

3 grudnia 1994 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym legnickim, przydzielając mu stolicę tytularną w Castel Mediano, a 6 stycznia następnego roku w Watykanie został konsekrowany przez papieża na biskupa. W 1995 roku został biskupem diecezji legnickiej. Posługę tę sprawował do 2007 roku. Od 1996 roku jest Krajowym Duszpasterzem Dzieła Powołań w Polsce.

27 grudnia 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem zielonogórsko-gorzowskim. Jego ingres do katedry gorzowskiej odbył się 19 stycznia 2008 roku. Nowego biskupa powitali w drzwiach gorzowskiej fary bp Adam Dyczkowski (dotychczasowy ordynariusz diecezji, który osiągnął wiek emerytalny) i proboszcz parafii katedralnej ks. Zbigniew Samociak. W kruchcie katedry bp Regmunt pomodlił się przy grobach pierwszych gorzowskich biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. 26 stycznia tegoż roku odbył się też ingres nowego biskupa do konkatedry w Zielonej Górze. W styczniu 2011 roku papież Benedykt XVI mianował biskupa Regmunta członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W 2015 roku osiągnął wiek emerytalny. Także ze względu na stan zdrowia zrezygnował ze sprawowanego urzędu biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jego następcą został ks. Tadeusz Lityński. [ Dane na dzień: 20.11.2017 ]

Autor: Renata Ochwat / Zdjęcie: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.kuria.zg.pl; [2] - portal: ekai.pl
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO