MIEJSKA RADA NARODOWA
PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
1945-1946Piotr Wysocki
1946-1948Walerian Leśnicki
1948-1949Zygfryd Bogusławski
1949Bolesław Muszyński
1949-1950Florian Lipiecki
PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ
1950-1952Andrzej Polus
1952-1954Zbigniew Haśko
1954-1956Czesław Bezdziecki
1956-1958Roman Baran
1958-1969Zenon Bauer
1969-1973Jan Telec
1973-1975Edward Jóźwiak
1975-1980Henryk Kordoń
1981-1984Jerzy Stańczyk
1984-1988Jan Znój
1988-1989Jerzy Pietrzak
1989-1990Kazimierz Łaszczyński