MINOROWICZ Jan [1922-2011]
GALERIA
Obchody Dnia Niepodległości. Od lewej: Anna Makowska-Cieleń, Jan Minorowicz i Weronika Stonoga-Koralewicz (2009)
Zdjęcie: ze zbiorów Weroniki Stonogi-Koralewicz