KORSAK Włodzimierz [1886-1973]
TWÓRCZOŚĆ
1922Rok myśliwegoKsiążnica Narodowa, Warszawa, 340 s.
1922Na tropie przyrodyKsięgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 315 s.
1923Ku indyjskiej rubieżyKsięgarnia Św. Wojciecha, Poznań, 279 s.
1924Pieśń puszczyPerżyński, Niklewicz i s-ka, Warszawa, 285 s.
1925Cietrzew. MonografiaMyśliwska Spółka Wydawnicza, Warszawa, 64 s.
1934Łoś w PolscePaństwowa Rada Ochrony Przyrody, Warszawa, 47 s.
1936Puszcza RudnickaKsiążnica Atlas, Lwów, 53 s.
1939Leśne ogniskoWojewódzka Rada Polskiego Związku Łowieckiego, Wilno,
180 s.
1969Las mi powiedziałLubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra, 214 s.
1983Tamte polowania» GTK, Gorzów, 65 s.
2016PuszczaOśrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń, 126 s.
Rok myśliwego
(1922)
Na tropie przyrody
(1922)
Ku indyjskiej rubieży
(1923)
Pieśń puszczy
(1924)
Łoś w Polsce
(1934)