HERBERT Zbigniew [1924-1998]
GALERIA
Próba przedstawienia Jaskinia filozofów w » Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Zbigniew Herbert (drugi od lewej), dalej scenograf » Michał Puklicz i aktorzy. Wśród nich (pochyla się w stronę Herberta) » Irena Byrska (ok. 1965) [1]
Uroczystość nadania » Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. imienia Zbigniewa Herberta. W środku wdowa po poecie Krystyna Herbert, z lewej Marcin Jabłoński - ówczesny Marszałek Lubuski, z prawej » Krystyna Sibińska - przewodnicząca » Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2009). [2]
Tablica odsłonięta na budynku WiMBP (2011) i mural na kamienicy przy ulicy Teatralnej (2015) [2]
Zdjęcia: [1] - Grażyna Wyszomirska (ze zbiorów WiMBP im. Z. Herberta); [2] - Kazimierz Ligocki