HERBERT Zbigniew [1924-1998]
GALERIA
Życiorys Zbigniewa Herberta złożony przez niego w » Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.: Życiorys. Urodziłem się w roku 1924 (29 października). Studia średnie ukończyłem w 1943 (Gimnazium Konspiracyjne). Po wojnie (wyzwoleniu) studiowałem i ukończyłem Akademię Handlową (Kraków), prawo (Toruń) i filozofię. Członkiem Związku Literatów Polskich jestem od roku 1965. Z teatrem T. i I. Byrskich jestem związany niemal od urodzenia, a w każdym razie od 1957 roku. Zbigniew Herbert Pismo Zbigniewa Herberta do » Ireny Byrskiej: Do Dyrekcji Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, na ręce P. Dyr. Ireny Byrskiej. W związku z przedłużającym się moim pobytem za granicą proszę uprzejmie o zwolnienie mnie z zajmowanego stanowiska dramaturga teatru. Łączę wyrazy podziwu szacunku i poważania Zbigniew Herbert. Odpowiedź I. Byrskiej: Dyrekcja Teatru im. J. Osterwy proponuje panu udzielenie urlopu bezpłatnego aż do odwołania. Irena Byrska
(około 1965 roku)
Zdjęcia: z archiwum Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.