ALEJA GWIAZD
TABLICE W ALEI GWIAZD
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Wiesław Strebejko Jan Korcz
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Andrzej Gordon Bolesław Kowalski
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Waldemar Kućko Jerzy Szalbierz
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Zdzisław Morawski Henryka Żbik-Nierubiec
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Hieronim Świerczyński Mieczysław Rzeszewski
Tablica w Alei Gwiazd Tablica w Alei Gwiazd
Michał Puklicz Irena Dowgielewicz
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki